Hodnocení uživatelů: 5 / 5

Aktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnocení
 

Systema je založena na čtyřech základních principech – dýchání, uvolnění, pohybu a přirozeném postavení těla. Vše na sebe navazuje a jedno bez druhého nemůže být, bez dýchání se nemůžete uvolnit, bez uvolnění nemůžete dosáhnout přirozeného postavení těla, a pouze když máte přirozené postavení těla, můžete se rychle a přesně pohnout. Tyto principy se prolínají a je těžké je popsat jednotlivě.

Dýchání – je první ze základních principů. Vzduch do nás vstupuje a prochází celým tělem, používáme ho stále, v životě i v bojovém umění. Systema dýchání je hodně srovnáváno s jógou nebo qi gong, ale zásadně se liší od všech jiných metod dýchání. Systema dýchání bezpečnou cestou napodobuje stres, tím si ho vědomě zažíváte a naučíte se ho pod dohledem při tréninku překonávat. Tím se připravíte na nevyhnutelný stres, se kterým se každý den a celý život střetáváte. Dýchání spojuje dýchací systém s dalšími šesti důležitými fyziologickými systémy těla – oběhovým, svalově-kosterním, nervovým, endokrinním, zažívacím a pohlavně-močovým. Znamená to, že se váš dech nezastaví pouze v plicích. Prochází do všech tkání a buněk v těle při každém dýchání, které provádíme. Strach způsobuje napětí, napětí způsobuje více strachu, to vede k ještě většímu napětí. Dýchání je nejlepší metoda, abyste jednoduchým způsobem prolomili tento začarovaný kruh.


Přirozené postavení těla – udrží vaše tělo bez napětí, podpoří i psychickou rovnováhu, pomůže vnitřním orgánům, aby správně a účinně pracovaly. Dosáhnete tím klidných a přirozených pohybů. Zvýšíte svou pozornost, dobu reakce, sensitivitu, celý akční potenciál a minimalizuje se zranění. Jakákoli odchylka od přirozeného postavení těla zapříčiní napětí, toto napětí může způsobit to, že s vámi protivník může snadno manipulovat. V mnoha kontaktních sportech uvidíme techniky pokládající váhu celého těla do úderu. Tyto techniky zvyšují všeobecné napětí těla a toto napětí omezuje pohyblivost. Při tréninku Systema je tělo postaveno tak, aby nebyly klouby a svaly nadměrně přetěžovány, ale byly v přirozeném postavení. Proto se neprovádějí vysoké kopy, nebo techniky ve výskoku.


Uvolnění – stres a strach vede vždy k napětí. Dnešní život je prostoupen strachem. Zapněte si televizi nebo internet. Všude se hovoří o finanční krizi, rostoucí kriminalitě, poplatcích, inflaci, společenské nestabilitě, korupci, vysoké nezaměstnanosti. To vám zkazí náladu a vytvoří negativní myšlenky. Při tréninku Systema se učíme vědomě vytvářet napětí a uvolnění, abychom rozpoznali rozdíl a dokázali se vždy uvolnit. Uvolnění je spojeno s dýcháním, pohybem a přirozeným postavením těla, ale také se zdravím. Napětí zadržuje energii a to může způsobit i nemoc. Proto je uvolnění důležité pro boj i pro život. Uvolnění je z velké části produkt mysli a psychiky člověka, stejně jako dýchání (pokud je dostupné). Při uvolnění budete schopni lépe vnímat blížící se hrozby. Každý agresívní, frustrovaný a afektovaný člověk je v napětí, protože je ovlivněn strachem. Uvolnění člověka uklidňuje, proto se mu v Systema věnuje tolik času.


Pohyb – napětí vadí veškerému pohybu. To se projeví třeba v drobných nepřesnostech při pohybu až po celkové ztuhnutí. Ve své nejvyšší úrovni se napětí přetváří na paniku. Panika zapříčiní ztuhnutí, neboli celkovou neschopnost pohybu, nebo leknutí, při kterém začnete jednat bez kontroly. Omezením pohybu omezujete vlastní schopnost udělat protiútok, nebo uniknout z místa útoku. Trénink Systema nás učí se vždy pohybovat, i když v některých případech držení si myslíte, že nemůžete udělat pohyb, není to pravda. Systema trénink nás učí pohybovat každou částí těla nezávisle na ostatních. Samozřejmostí pro Systema je pohyb, ale ne chaotický nebo s pohyby navíc, které jsou nepotřebné. Čím více uvolníte tělo, tím více bude váš pohyb přirozenější. Pokud vás napadne více útočníků, musíte se pohybovat. Bez pohybu jste snadným „statickým“ cílem. Platí to i na zemi.


Toto je velmi stručný výtah ze čtyř základních principů Systema.


Pokud vyzkoušíte Systema cvičení, pochopíte, že všechny tyto principy můžete využít i v každodenním životě. Od otevření očí ráno po probuzení, při oblékání, při práci, ve stresových situacích, za volantem, když procházíte nebezpečnými místy, při hraní s dětmi nebo třeba před usnutím.


Tento článek napsal Karel Černý dne 25.8.2012

Galerie

 • 008.jpg
 • 03.JPG
 • 08.JPG
 • 06.JPG
 • 002.JPG
 • 007.jpg
 • 012.JPG
 • 003.JPG
 • 05.JPG
 • 009.JPG
 • 005.JPG
 • 004.JPG

Sebeobrana

Systema je ruské bojové umění, které je v současné době považované za jeden z nejlepších sebeobranných systémů na světě. Zejména do terénu a na ulici. Je jedinečná také tím, že...

Číst dále

Zdraví

Mnoho lidí chce dnes spojit bojové umění se zdravotním cvičením. V současnosti toho využívají nejen vrcholoví sportovci, ale všichni, kteří chtějí podpořit své zdraví...

Číst dále

Psychika

Každé kvalitní bojové umění se zabývá také psychikou. Protože psychika je spojená se zdravím, stresem, napětím. Pokud neovládnete psychiku, nemůžete být ani dobrým bojovníkem...

 

Číst dále

C.H.Protection -
výrobce oblečení proti proříznutí nožem