Hodnocení uživatelů: 3 / 5

Aktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení
 

Nedávno jsem četl velmi zajímavý a poučný článek, kde byl statistický rozbor útoků nožem z reálného života. Článek byl doplněný množstvím videí z průmyslových kamer a mobilních zařízení.
Podle statistiky začíná něco přes 70% útoků nožem volnou rukou a následně dochází k neočekávanému bodnutí nožem, který byl do té doby ukrytý tak, aby nebyl vidět.

Co to znamená?
První myšlenka oběti je, že se dostala do pěstního souboje, protože nevidí zbraň. Většinou je tlačena dozadu, takže hrozí velké nebezpečí zakopnutí a spadnutí na zem. Pozornost zaměřuje na ruku, která tlačí na tělo. Útok je neočekávaný, brutální a rychlý, takže se oběť leknutím napne. Dochází k tělesnému i psychickému napětí. Díky napětí není oběť schopna pohybu a správné reakce, zároveň přestává dýchat a ztrácí jemnou motoriku a stabilitu. Protože je útok neočekávaný, nemůže oběť použít nacvičenou techniku, která by mohla fungovat proti očekávanému útoku nožem.
Role útočníka.
Útočník nechce, aby byla oběť připravena, proto útočí neočekávaně. To znamená v době, kdy oběť nedává pozor, ze zálohy, zezadu, skrytě. Útok provádí rychle, aby někdo třetí nezasáhl. Útok je z bezprostřední blízkosti, v rozsahu od 0 do 1 metru. Útočník se snaží o to, aby oběť nemohla uniknout – odřízne únikovou cestu, tlačí oběť ke stěně, nebo na zem. Bodnutí je mnohonásobné a brutální.
Jaké jsou šance?
Pokud nebudete pozorní ke svému okolí, tak velmi malé. To samé, když nezvládnete psychiku. Záleží to na mnoha okolnostech, na útočníkovi a na vás.
Lze takový útok přežít?
Při útoku nožem počítejte s tím, že vás útočník řízne, nebo bodne. V lepším případě nebudou rány hluboké. V horším případě může poranit tepny a důležité orgány, to by pak znamenalo i možnou smrt.
Co se dá dělat, aby člověk přežil?
Nejlepší je trénovat to, co dělá Systema, protože při boji na ulici to funguje v tomto pořadí: 1) Nejprve se musíte naučit, jak vnímat co se děje ve vašem okolí a co se děje ve vašem těle. 2) Za druhé se musíte naučit, jak pracovat s psychikou. 3) Za třetí, jak co nejlépe vybudovat své tělo. 4) A za čtvrté vše ostatní.
Vidíte, že neuvádím žádnou techniku. Systema učí a rozvíjí znalosti, schopnosti a dovednosti, jako když se narodí dítě a učí se pohybovat, sahat na různé předměty, chodit, jíst, jezdit na kole, plavat, atd. Systema učí to, co je člověku nejbližší, a to je přirozený pohyb a přirozená reakce. Toto již nikdy nezapomenete a v nebezpečných situacích vám to může zachránit život.


A nyní podrobněji o těchto dovednostech.
-1- Vnímání okolí a svého těla:
Vnímat své okolí, znamená vědět, odkud nám může hrozit nebezpečí, který člověk vypadá divně, chová se zvláštním způsobem, něco skrývá. To je také úzce spojené s vnímáním vlastního těla, protože vaše tělo vás včas upozorní na nebezpečnou situaci. Pokud neumíte zaměřit pozornost na svoje tělo, nenaučíte se ani nic dalšího – například zvládat správné dýchání, kontrolovat stav svalů, cítit rovnováhu těla, snadno se pohybovat, vyvádět protivníka z rovnováhy, správně přijmout a zasadit údery, použít váhu těla při zápasení, atd. 
ALE současným životem, který žijeme, jsme ztratili tyto schopnosti a dovednosti. Nosíme sluchátka, koukáme do mobilů, prostě nedáváme pozor na své okolí. Jsme nezodpovědní sami k sobě. Není nic horšího, než se nechat překvapit. Neznamená to však, že budete chodit po ulici v napětí jako robot a agresivně probodávat všechny kolemjdoucí pohledem. Z toho byste se zbláznili, protože neustálé napětí v těle po určité době přechází do onemocnění. Proto to v Systema děláme jiným způsobem. Funguje to na principu naprostého klidu, uvolnění a vnímání našeho těla a pocitů. Je velmi obtížné naučit se vnímat své okolí a své tělo zároveň, ale Systema na to má skvělá cvičení.
-2- Psychika:
Efektivita použití jakýchkoli tělesných dovedností je přímo úměrná připravenosti psychiky. Rozrušená psychika vám pod stresem dovolí, aby fungovaly jen ty nejzákladnější, nejprimitivnější a hluboce zakořeněné dovednosti. Bez zvládnutí psychiky, je zbytečné učit tělo něčemu složitějšímu. Ve stresu komplikované techniky nepoužijete. Proto je přirozený pohyb pro Systemu a přežití základem.
Psychika znamená komplexní lidské vlastnosti, které dovolují člověku se účinně přizpůsobit okolním podmínkám. V psychice člověka hraje zásadní úlohu nervový systém, který kontroluje ostatní systémy v organismu a reguluje reakce v těle na vnitřní i vnější podněty.
Psychiku trénujeme stejně jako sval. Můžeme tím zpomalovat rychlost a rozsah rozrušení nervové soustavy, nebo rozšiřovat stabilizační zónu. To úzce souvisí s napětím nahromaděném v psychice a těle. Při určitých cvičeních se Systema snaží, aby studenti prošli stresovou situací, a následně je učí, jak se s tím vyrovnat a zůstat klidný. Ukazuje se, že je u lidí všeobecně minimální zkušenost s velmi silným vybuzením psychiky a dělají vše pro to, aby se takovým zkušenostem vyhnuli. Ale bez toho se nenaučíte zvládat psychiku.
-3- Budování těla:
Když se narodí dítě, co dělá? Začne zkoumat své prostředí a své tělo. Natahuje ruce za hračkou a pohybuje tělem do různých pozic. Tím se učí kontrolovat tělo. Pak zkoumá lidské vztahy pomocí her. Později vytváří lidskou identitu napodobováním určitých činností dospělých. Při dospívání zkoumá společnost a její vztahy. Studium, práce a sporty mají důležitou úlohu. Zvláště manuální práce byla základním kamenem a základní podmínkou přežití před průmyslovou revolucí. Dříve muselo tělo člověka splňovat nároky společnosti na dělníka, nebo bojovníka. Ale dnešní požadavky společnosti jsou omezené na televizor, počítač a mobilní telefon.
Potřebujeme, aby bylo tělo zdravé, dobře utvořené a univerzální. Tělo potřebuje celou řadu pohybů, které rozvíjejí a udržují mnoho schopností. Když chcete dělat dlouhodobě manuální práci, musíte tomu přizpůsobit tělo. Znamená to hledání způsobů a pozic, abyste mohli účinně dělat určitou práci, s minimálním úsilím, s použitím celého těla a v určitém rytmu. Proto je dnes Systema jedním z nejúčinnějších způsobů rozvoje těla pro děti i dospívající, a výrazně zlepšuje stávající podmínky u dospělých. Neočekávejte ale rychlé výsledky. Síla, rychlost, odolnost, ohebnost a obratnost jsou kvality, které charakterizují úroveň rozvoje těla. Dobře zformované tělo je připravené na tvrdou, dlouhodobou práci. Své tělo byste měli udržovat v kondici, kterou jsem právě popsal. Každé zranění, trauma, onemocnění a stres zanechá otisk na našem těle. Systema nám dává všechny potřebné znalosti a všechny různé způsoby, jak pracovat s tělem, i když je zdravé, nebo zanedbané.
Systema se soustředí na rozvoj všech základních systémů těla, kterými jsou kosterní, svalový, dýchací, kardiovaskulární, nervový, lymfatický a imunitní systém. Narušení některého ze systémů těla má vliv na funkci celého těla. Správná forma těla je potřebná pro správnou funkci systémů těla. To má vliv i na zápasení, údery, psychiku, pohyb, vnímání, odhad vzdálenosti, atd.
-4- To ostatní:
Tato kategorie zahrnuje například taktiku, bezpečné zacházení se zbraněmi, případnou techniku, atd. Většina bojových umění začíná touto kategorií. Začnou například technikou, ale za určitých okolností, to co se naučili, přestává fungovat. Naučíte se techniku, nebo kombinaci, ale nemůžete ji použít. Nebo ji použijete, ale na připraveného, nebo mnohem silnějšího protivníka to nezabere. Nebo budete čelit více protivníkům. A co když budete nemocní, nebo staří, nebo zranění? Nebo budete v prostoru, kde se nemůžete napřáhnout, poskakovat, otáčet?
Někdy to vypadá, že Systema učí také techniku. Ale my se učíme pouze pohybovat, cítit, zda tato pozice, kterou zaujmeme, je dobrá nebo špatná. Zda v tomto pohybu pokračovat, nebo ne. Učíme se, jak se postavit, jakou zvolit vzdálenost, jak se připravit, když cítíme nebezpečnou situaci, jak bořit stavbu těla protivníka, jak se pohybovat mezi více protivníky, jak řešit situaci proti útoku různými zbraněmi, atd. Pohyb je multifunkční, použitelný proti zbrani i útoku beze zbraně.
Takový je postup při výuce Systemy. Ale Systema je velmi obsáhlá a jednotlivé prvky se prolínají. Proces nauky je delší, ale zato trvalý a vhodný i pro zdraví člověka.


Zpět k útokům nožem na ulici:
Z našeho pohledu je dobré, když vidíte předem přicházet útočníka, který má v ruce nůž. Mnohem nebezpečnější je situace, kde nevidíte zbraň.
Pokud vidíte, můžete se předem připravit, vytáhnout svou zbraň, přivolat někoho dalšího, utéci.
Pokud nevidíte, je situace mnohem závažnější. Systema se učí udržovat určitou krajní vzdálenost, kterou by protivník neměl překročit. To záleží na vnímání okolí. Když si pustíte člověka blíže, je dobré naučit se pohybovat různými částmi těla nezávisle na zbytku těla. Ale nejde to bez uvolnění. Dále byste měli umět udeřit správným způsobem, na správné místo, správným směrem a ze správné vzdálenosti. To zahrnuje údery z krátké vzdálenosti, které nelze udělat, když máte napětí v těle. Pokud budete zběsile mlátit kolem sebe, může to vyjít, ale také nemusí. Naučte se také ovládat protivníka narušováním jeho stability. Využijte jeho nebo svého oblečení. Využijte předmětů, které máte u sebe, nebo jsou kolem vás. Takto to učí Systema, protože jednou naučené dovednosti již nikdy nezapomenete.
Uvědomte si, že každá situace je úplně jiná. Nemůžete se naučit určitou techniku a předpokládat, že nastane situace, kde ji můžete použít. Pokud nenastane, budete překvapeni a většinou neuděláte vůbec nic. Než promyslíte, jak to provedete, uplyne doba, kterou jste mohli využít jinak a pak je pozdě.
Přeji všem, aby se do život ohrožujících situací nikdy nedostali. Nechtějte si nic dokazovat, protože emoce vás budou negativně ovlivňovat a svazovat. Systema neřeší agresivní útok ještě větší agresí, jak to vyučují v některých stylech, kde spoléhají na svou sílu. Systema nás učí jak přežít pomocí jednoduchých principů s klidnou myslí a bez agrese. Na stránkách máme krátký klip, který se týká útoků nožem.
I vy se to můžete naučit. Pravidelná cvičení pro nové zájemce v Pardubicích a Hradci Králové začínají v září 2017. Nebo využijte seminářů, které jsou tematicky zaměřené. Sledujte náš web, kde se dozvíte více informací.
Karel Černý
Systema Pardubice a Hradec Králové  
 

Galerie

 • 003.JPG
 • 012.JPG
 • 03.JPG
 • 08.JPG
 • 05.JPG
 • 005.JPG
 • 007.jpg
 • 009.JPG
 • 002.JPG
 • 008.jpg
 • 004.JPG
 • 06.JPG

Sebeobrana

Systema je ruské bojové umění, které je v současné době považované za jeden z nejlepších sebeobranných systémů na světě. Zejména do terénu a na ulici. Je jedinečná také tím, že...

Číst dále

Zdraví

Mnoho lidí chce dnes spojit bojové umění se zdravotním cvičením. V současnosti toho využívají nejen vrcholoví sportovci, ale všichni, kteří chtějí podpořit své zdraví...

Číst dále

Psychika

Každé kvalitní bojové umění se zabývá také psychikou. Protože psychika je spojená se zdravím, stresem, napětím. Pokud neovládnete psychiku, nemůžete být ani dobrým bojovníkem...

 

Číst dále

C.H.Protection -
výrobce oblečení proti proříznutí nožem