Hodnocení uživatelů: 5 / 5

Aktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnocení
 

Psychologie, jako součást zvládnutí základů boje na ulici, nebo každodenních stresových situací
Už dávno bylo zjištěno, že efektivita použití jakýchkoli tělesných dovedností je přímo úměrná připravenosti psychiky. Můžete být mistrem světa ve sportovní střelbě; přesto v reálném boji, pod velkým stresem, pokud nemáte připravenu psychiku, motorické funkce vašeho těla nebudou schopné provést většinu základních činností, což povede ke špatným zásahům.

Nemusím ani připomínat, že strach může zastavit dýchání, oslabit kolena, vyvolat ztuhnutí a tím ztratíte kontrolu nad tělem, nebo může způsobit zmatek. Vše co jsem popsal, jsou znaky rozrušené psychiky, která vám pod stresem dovolí, aby fungovaly jen ty nejzákladnější, nejprimitivnější, a hluboce zakořeněné dovednosti. Takže, bez přípravy psychiky, při velkém stresovém zatížení, učit vaše tělo něčemu složitějšímu, je k ničemu. Ve stresu se komplikované věci rozpadnou, jako domeček z karet.
Při sebeobraně potřebujete vysoký stupeň koordinace a přesnosti, minimum pohybů, maximální citlivost a chladnou, vypočítavou mysl. Především váš duch a psychika, nejen vaše tělo, musí být připravena na boj.
Co se myslí „Psychikou“
Pojďme si ujasnit některé základní pojmy. Psychika v tomto kontextu znamená komplexní lidské vlastnosti, které aktivně reagují na prostředí, jejichž výsledkem je autoregulace aktivit v chování člověka. Psychika je to, co dovoluje člověku se účinně přizpůsobit okolním podmínkám.
Nervový systém hraje zásadní úlohu v psychice člověka. Nervový systém je ucelený systém propojující nervové buňky, tkáně a orgány, které kontrolují všechny ostatní systémy v organismu a regulují reakce v těle na vnitřní a vnější podněty. Nervový systém kombinuje a spojuje cit, pohybové aktivity a funkčnost kontrolních systémů těla.
Vezměte prosím na vědomí, že každý nervový systém má řadu vrozených vlastností – určité stálé parametry, které určují konkrétní psychologické vlastnosti jedince. Vlastnosti nervového systému stanovují rozdíly v chování různých jedinců, když reagují na fyzické a sociální podněty. Tyto vlastnosti poskytují základ, který podporuje určité typy chování a potlačuje jiné typy.
Podle teorie akademika, I. P. Pavlova, jsou tři hlavní vrozené vlastnosti nervového systému: síla, mobilita a stabilita.
1.    Síla je schopnost nervových buněk fungovat normálně při vysoce intenzívní pracovní zátěži;
2.    Mobilita je schopnost rychle přepnout mezi procesy uvolnění a rozrušení, a obráceně;
3.    Stabilita je vyvážený výraz procesů uvolnění a rozrušení. Kombinace těchto vlastností určuje, jak nervový systém, a tedy psychika jako celek, bude fungovat. Navíc, jsou zde získané vlastnosti, které ovlivňují fungování psychiky. Mezi ně patří osobní charakter, jako prostředek ke skrytí nebo zobrazení psychologické činnosti, a nahromaděné napětí, které vyvolává vybuzení psychiky.
Jak psychika pracuje
Abychom snadněji pochopili uvedené faktory, pojďme se podívat na níže uvedený graf, který ukazuje fungování psychiky. Čas (T) je na ose X, a úroveň psychiky podráždění (R) je na ose Y:


 
Berme v úvahu plnou čáru. Znamená časový průběh, například jeden den, psychiky člověka, která se pohybovala v širokém rozsahu vybuzení z nízké na vysokou úroveň. Tento pohyb má co do činění s variabilitou, vzhledem k denní době (takzvaný biorytmus) a také s některými vnějšími podněty (pitím silné kávy, vykloubeným prstem, dohadováním se s kolegy nebo partnery, atd.). Vezměte prosím na vědomí, že doba vrcholu vybuzení je následována, po určité době, pádem do podobné hloubky.
Zde jsou některé detaily. Nejprve se podívejme na dvě tenčí čáry, které jsou rovnoběžné s osou X. To jsou libovolné hranice „normálnosti“. Tyto hranice jsou specifické pro jednotlivce a závisí na vrozených vlastnostech nervového systému, osobních životních zkušenostech, nahromaděného napětí a pružnosti psychiky. Když je psychika rozrušena nad horní vodorovnou tenkou čáru, vědomí člověka se snižuje a sebekontrola se vytrácí. Tento trojúhelníkový prostor je stínovaný. Když se psychika uvolní, jde dolů pod spodní tenkou čáru, člověk přichází do stavu deprese (skleslosti). Prozatím vynecháme depresi, budeme se zabývat pouze vybuzením.
Nyní, se podívejte na čárkovanou čáru. Vrcholy jsou zde buď frekvence vybuzení, nebo uvolnění. Psychika této osoby kolísá silněji a s vyšší frekvencí ve srovnání s tlustou čárou. To je vrozená vlastnost nervového systému, který by mohl být zesílen nahromaděným psychickým napětím.
Nervový systém každého člověka má svou vlastní intenzitu, frekvenci, rychlost vybuzení a uvolnění. Horní hranice ztráty sebeovládání se liší také podle jedinců. Všechny tyto faktory závisejí na člověku a jeho životních zkušenostech. Je nutné znát své vlastní zvláštnosti, stejně jako lidi, se kterými jednáme.

(Toto je přeložená a upravená část textu z knihy K.Komarova "Systema Manual")

Pokračování ...

Galerie

 • 012.JPG
 • 002.JPG
 • 03.JPG
 • 06.JPG
 • 003.JPG
 • 08.JPG
 • 004.JPG
 • 05.JPG
 • 008.jpg
 • 007.jpg
 • 009.JPG
 • 005.JPG

Sebeobrana

Systema je ruské bojové umění, které je v současné době považované za jeden z nejlepších sebeobranných systémů na světě. Zejména do terénu a na ulici. Je jedinečná také tím, že...

Číst dále

Zdraví

Mnoho lidí chce dnes spojit bojové umění se zdravotním cvičením. V současnosti toho využívají nejen vrcholoví sportovci, ale všichni, kteří chtějí podpořit své zdraví...

Číst dále

Psychika

Každé kvalitní bojové umění se zabývá také psychikou. Protože psychika je spojená se zdravím, stresem, napětím. Pokud neovládnete psychiku, nemůžete být ani dobrým bojovníkem...

 

Číst dále

C.H.Protection -
výrobce oblečení proti proříznutí nožem