Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení
 

Hned na začátku března proběhl seminář v Bratislavě. Byla to velká událost, protože seminář vedl Vladimír Vasiliev.

Dvoudenní seminář byl rozdělený na dvě části - první den bylo zaměření na nohy a kopy, druhý den na údery.

Nohy jsou stěžejní při pohybu. Proto jsme se soustředili na maximální uvolnění nohou, aby byl pohyb co nejlehčí a co nejrychlejší. Následně jsme pak nacvičovali rychlý a správný pohyb při napadení. Ve stoje a na zemi. A mnoho dalších drobností, které jsou s tím spojené.

Druhý den jsme probírali údery. Nenápadnost, neočekávanost, plynulost, rychlost a sílu úderu. 

Super cvičení, velká účast (190 účastníků) a dva dny plné energie. Není nic lepšího, než to zažít.

Těšíme se na další setkání a zacvičení, třeba hned 27.4.2019 v Pardubicích.